DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Budżetu i Finansów (FN)
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Do zadań wydziału FN należy:

1) Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Powiatu i Starostwa Powiatowego zgodnie z przepisami i zasadami rachunkowości budżetowej,
2) Sporządzania sprawozdawczości budżetowej w wymaganym zakresie,
3) Realizowanie procedur w zakresie opracowywania budżetu Powiatu i dokonywania zmian w budżecie,
4) Bieżące prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
5) Bieżąca kontrola realizacji planu dochodów budżetowych,
6) Dokonywanie rozliczeń ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
7) Terminowe regulowanie zobowiązań budżetu Powiatu i Starostwa,
8) Przygotowywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z harmonogramem dochodów i wydatków budżetowych,
9) Rozliczenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Starostwa,
10) Rozliczanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu,
11) Wykonywanie doraźnej kontroli problemowych w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości w jednostkach budżetowych Powiatu.
12) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału,
13) Prowadzenie obsługi kasowej w Starostwie,
14) Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego nad jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie przestrzegania prawa finansowego,
15) Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw lub innych przepisów szczególnych.

Joanna Sady
Skarbnik Powiatu
tel. 75 782 57 29


Katarzyna Anopczenko

Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów
tel. 75 782 28 24Halina Krawiec
Podinspektor w Wydziale Budżetu i Finansów
tel. 75 782 28 91----------------------
Podinspektor ds. płac i rozliczeń
tel. 75 782 58 14


Dorota Łęczyńska
PodInspektor w wydziale Budżetu i Finansów
tel. 75 782 58 14


Rafał Kędzia
Referent w wydziale Budżetu i Finansów
tel. 75 782 58 14
 

Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional