DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Infrastruktury Społecznej
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Zadania Wydziału:

Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją:
a) szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych;
b) szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych;
c) szkół policealnych;
d) specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych;
e) internatów;
f) innych placówek, dla których Powiat jest organem prowadzącym.
2. Udzielenie zezwolenia osobom prawnym i fizycznym na założenie i likwidację placówek typu, jak w pkt.1.
3. Prowadzenie sprawa z zakresu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych.
4. Prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych.
5. Prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
6. Tworzenie warunków do upowszechniania kultury i sztuki.
7. Współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym.
8. Planowanie i koordynacja imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym.
9. Tworzenie warunków upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji.
10. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu.
11. Wykonywanie czynności z zakresu funkcji organu prowadzącego zadań PCZ w Lwówku Śląskim;
12. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem dostępności usług medycznych.
13. Planowanie i realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej.
14. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.
15. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Powiat funkcji organu tworzącego wobec powiatowych zakładów ochrony zdrowia.
16. Współdziałanie z Powiatowym Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim.
17. Współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w Lwówku Śląskim w zakresie ustalania profili zawodowych szkół.
18. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawach należących do kompetencji Wydziału.
19. Wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw




 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej
tel. 75 782 28 28



Pracownicy Wydziału Infrastruktury Społecznej
tel. 75 782 28 70



RACHUNKI BANKOWE
 

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional