DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2015 był głównym tematem IV Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 29 stycznia 2015 roku w siedzibie Starostwa przy ul. Szpitalnej 4. Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Przewodniczący Daniel Koko, Radni przegłosowali porządek obrad oraz przyjęli protokół z I Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

Część Sesji poświęcona budżetowi rozpoczęła się od prezentacji budżetu powiatu, w którym założono dochody w wysokości 46 703 106 zł przychody na poziomie 0 zł, wydatki na poziomie 45 189 266 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1 513 840 zł przeznaczone na wykup obligacji i spłatę zobowiązań długoterminowych Powiatu. Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniosło 14 015 092 zł. Budżet powiatu zabezpiecza wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych. W miarę pojawiania się możliwości pozyskania środków zewnętrznych będą wprowadzane do niego zmiany i nowe zadania do realizacji.

Budżet zyskał pozytywne opinie zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i Komisji Rady. Radni długo debatowali nad wprowadzeniem do niego poprawek, jednak żadne z nich nie zyskały większości i ostatecznie przyjęto wersję przedłożoną przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego. Zarząd nie wykluczył realizacji zgłaszanych wniosków, jednak uzależnił to od możliwości finansowania w roku budżetowym. Wraz z budżetem powiatu przyjęto również uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023.
 

Poza uchwałami okołobudżetowymi Radni przyjęli plan pracy Rady i poszczególnych Komisji na 2015 rok, wyznaczyli delegatów do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w osobach: Marcina Fludra, Krystyny Piotrowicz, Daniela Koko, Zbigniewa Grześkowa i Zenona Zatchieja. Starosta Marcin Fluder został również przedstawicielem powiatu w Związku Powiatów Polskich, Euroregionie Nysa. Reprezentantem do Południowo- Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” został Józef Mrówka.

Radni podjęli również uchwały w sprawie w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Powiatu Lwóweckiego, wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie działki nr 14/13 o pow. 0,0884 ha położonej w obrębie 2 miasta Wleń, stanowiącej własność Gminy Wleń oraz podjęli uchwałę o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się 20 lutego 2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional