DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Zapraszamy na IV Sesję Rady Powiatu Lwóweckiego która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4 w Lwówku Śl.

Początek sesji godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:
 1. Powitanie Radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Budżet Powiatu Lwóweckiego na 2015 rok:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • przedstawienie opinii komisji oraz wniosków radnych,
  • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  • przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu Lwóweckiego w sprawie opinii RIO, wniosków komisji i radnych,
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  • głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej
 5. Przerwa w obradach.
 6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.
 7. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.
 8. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 9. Sprawy różne i organizacyjne.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional