DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Przeprowadzka Starostwa Powiatowego - szczegóły
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 Od 1 listopada 2014 przeniesiona została główna część Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim z Alei Wojska Polskiego 25A na ul. Szpitalną 4 – 2 piętro.

Do nowej siedziby przeniesiono następujące wydziały i komórki:
  • Biuro starosty i wicestarosty,
  • Sekretariat,
  • Wydział Organizacyjno – Prawny,
  • Wydział Budżetu i Finansów,
  • Wydział Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji,
  • Wydział Infrastruktury Społecznej,
  • Wydział Architektury i Budownictwa,
  • Biuro Rady Powiatu Lwóweckiego,
  • Biuro Rzecznika Praw Konsumentów.
  • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
W "starej siedzibie" pozostały wydziały zlokalizowane w bramie C: Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Geodeta Powiatowy oraz Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional