DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Informace o okrese
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Lvovecký okres leží v jihozápadní části Dolního Slezska mezi údolími řek Bobru a Kwisy. Zasahuje na Kačavskou pahorkatinu, Jizerskou pahorkatinu, Kačavské hory a Jizerské hory. Okres má pět obcí, jejichž správní sídla jsou v Gryfowě Śląském, Lubomierzi, Lwowku Śląském, Mirsku a Wleni.

Lvovecký okres se může pochlubit velkým množstvím a dobrou úrovní svých památek. K nejvýznamnějším patří historická městská centra v každé z pěti obcí, kostely a kláštery (opatství benediktinek v Lubomierzi, františkánský klášter ve Lwowku Ślaském), středověké hrady v Gryfowě a Wleni a renesanční zámky v Maciejowci a Płakowicích. Pak také zámecké areály s parky v Brunowě, Maciejowci, Proszówce, Wleni a Wolbromowě a románsko-gotické kostely, které se nachází na území celého okresu.

Zeměpisná poloha zaručila Lvoveckému okresu mimořádně malebný charakter, který je spoluvytvářen rozmanitým reliéfem terénu a přírodními zajímavostmi. Díky přítomnosti různých typů stanovišť, jako jsou jehličnaté lesy, dubohabřiny, bukové lesy, rašeliniště, rybníky a luční stanoviště, je zde velké množství druhů rostlin a živočichů Za účelem zachování vzácných druhů rostlin a zvířat jsou uplatňovány různé právní formy ochrany přírody.

Na území okresu jsou vyhlášeny rašeliništní rezervace „Torfowisko Izerskie" a "Torfowisko Doliny Izery", lesní rezervace „Góra Zamkowa" ve Wleni, a také CHKO Park Krajobrazowy Doliny Bobru. V soustavě Natura 2000 jsou rašeliniště Jizerských hor a Panieńskie Skały u Lwowka. Okres návštěvníkům nabízí úchvatné turistické, přírodní a historické cíle. Polohou v západních Sudetech je dána i geologická rozmanitost, která se vyznačuje velkým nerostným bohatstvím nejkrásnějších polských achátů, tzv. płóczkowských, které jsou proslulé i díky pravidelně zde pořádané akci s názvem Lvovecké achátové léto.

Lwówek Śląski je sídlem okresu a patří k nejstarším dolnoslezským městům, které vznikly podle magdeburského práva (městská práva v roce 1217). Lwówek Śląski leží nad turisticky atraktivní řekou Bobr.

Lvovecký okres nabízí řadu zajímavostí a možností ke sportování, provozování turistiky a rekreace. Poznávání neopakovatelného prostředí tohoto regionu je snadnější a dostupnější díky velkému počtu turistických tras. Na území okresu je na 150 kilometrů pěších stezek a na 200 kilometrů cyklotras. Pro milovníky vodáctví se zde nabízí možnost sjíždění řek Bobr a Kwisa. Zde trávený čas je pro řadu návštěvníků výzvou nebo inspirací k rozmanitým aktivitám.
 
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional