DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Prezentacja modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz ewaluacja Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego były głównymi tematami części roboczej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 30 maja 2014 roku w siedzibie Starostwa.

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza, Radni przyjęli protokół z poprzedniej Sesji oraz przegłosowali porządek obrad.

Założenia modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z rekomendacjami odnośnie jego wdrażania na szczeblu powiatu przedstawiła Wanda Bielańska reprezentująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Prezentowane trzy modele zakładają udzielanie bezpłatnych porad prawnych i jeden z nich są przygotowywane do realizacji przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 


Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Lwóweckiego przestawił Dawid Kopeć – naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji. Dyskusja o raporcie i samej Strategii była długa, a jej konkluzją był wniosek Radnych do Zarządu Powiatu o jej aktualizację. Konieczność przyjęcia zmian do Strategii wynika choćby z faktu rozpoczęcia nowego okresu programowania funduszy europejskich, z których pierwsze nabory mają pojawić się pod koniec br. Obecny Zarząd Powiatu ma przygotować założenia do aktualizacji Strategii jeszcze przed końcem kadencji.

W trakcie Sesji radni przyjęli zmiany do budżetu na 2014 rok. Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się 27 czerwca 2014 roku.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional