DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesja Rady Powiatu
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Rozwiązywanie problemów bezrobocia oraz Informacja Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia o działalności Rady w trakcie obecnej kadencji były głównymi tematami części roboczej Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 28 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa.

Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza, Radni przyjęli protokół z poprzedniej Sesji oraz przegłosowali porządek obrad.


Stan i strukturę bezrobocia przybliżyła radnym dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy Dorota Piotrowska - Maślanka. Poziom bezrobocia od kilku lat utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie. Urząd Pracy dysponuje sporymi środkami na walkę z bezrobociem, choć środki te w większości wydawane są na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, to jednak spora ich część trafia do osób bezrobotnych w postaci wydatków na tzw. aktywne formy pracy. Są to m.in. środki na otwarcie działalności gospodarczej, staże pracownicze czy też środki na szkolenia i różnego rodzaju działania aktywizacyjne. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo wciąż spadającej liczby ludności w powiecie rośnie liczba podmiotów gospodarczych, dzieje się tak m.in. za sprawą działań prowadzonych przez PUP. Bezrobocie to problem nie tylko władz powiatu, które mogą jedynie pomagać bezrobotnym w ich powrocie na rynek pracy oraz poprzez działania PUP organizować różnego rodzaju wsparcie. Pobudzanie rozwoju gospodarczego należy do kompetencji gmin, i to władze poszczególnych gmin mają więcej instrumentów do pobudzania aktywności gospodarczej mieszkańców. O to między innymi apelowali radni w dyskusji prowadzonej po prezentacji materiałów. Szersza współpraca władz powiatu z władzami gmin może z pewnością poprawić sytuację w obszarze bezrobocia w powiecie. Jedną z jej form jest Powiatowa Społeczna Rada Zatrudnienia, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele gmin powiatu lwóweckiego. Rada wspiera działalność PUP w określaniu kierunków działania i podejmowaniu wszelkich inicjatyw wspierających zwalczanie bezrobocia.

W trakcie Sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim, przyjęli zmiany do Powiatowego Programu Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015 oraz zmiany do budżetu na 2014 rok.

Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl

Kolejna Sesja odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku.

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional