DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

„Reaguj na przemoc. Nie bądź obojętny”
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
7 marca 2014 r. w Gryfowie Śląskim odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim nt. „Reaguj na przemoc. Nie bądź obojętny”. Patronat honorowy nad konferencją objął Olgierd Poniźnik – Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
 


Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach nadal traktowana jest jako temat upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów. Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się. Państwo wprowadziło nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skuteczniejszej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach konferencji przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości /Policji, Prokuratury i Sądu/, omówili narzędzia prawne i procedury, którymi się posługują w ściganiu i zwalczaniu przypadków przemocy w rodzinie.
 


Przepisy prawne oraz procedurę „Niebieskiej Karty” przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim Wojciech Czafurski.

Czynności prokuratora w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie omówiła Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim Aneta Kawka.

Rolę sądu w postępowaniu przygotowawczym i wykonawczym przedstawił Sędzia Sądu Rejonowego Roman Chorab.


Czynności kuratora sądowego w ramach realizacji procedury „Niebieskiej
Karty” przybliżyła Kurator Sądowy Urszula Trudzińska.

Na zakończenie Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim Mateusz Królak zwrócił wszystkim uwagę na problem Dziecko jako ofiara przemocy w rodzinie.
 

Konferencja poświęcona problemom przemocy w rodzinie była pierwszym spotkaniem w tym temacie. Z uwagi na ważność tematu wszyscy uczestnicy konferencji podkreślili konieczność organizowania kolejnych spotkań z tego zakresu.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional