DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Oświata w powiecie Lwóweckim była głównym tematem Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego, która odbyła się 28 lutego 2014 roku w siedzibie Starostwa.
Sesję od powitania przybyłych gości rozpoczął Henryk Kulesza – Przewodniczący Rady, a po powitaniu odbyła się cześć Sesji poświęcona oświacie. Prezentację materiałów zawierającą najważniejsze informacje o finansowaniu i stanie oświaty w powiecie lwóweckim przedstawił Mariusz Mendocha – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej. Z przedstawionych informacji szeroka dyskusja objęła zagadnienia związane z odpływem absolwentów szkół z terenu powiatu do innych ośrodków. W roku szkolnym 2012/2013 było 481 absolwentów gimnazjum z czego 309 kontynuowało naukę w szkołach na terenie powiatu lwóweckiego, natomiast 172 zdecydowało się na kontynuację nauki na terenie innych powiatów. Jednakże nasze szkoły przyciągają również wielu absolwentów gimnazjum z innych powiatów, w roku szkolnym 2013/2014 jest 120 takich uczniów na 436 uczniów we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Podsumowując naszą oświatę możemy powiedzieć, że mocne strony oświaty w Powiecie Lwóweckim to przede wszystkim:

• szerokie spektrum usług edukacyjnych na dobrym poziomie,
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
• wieloletnia tradycja i aktywność w środowisku lokalnymPonadto w trakcie Sesji radni przyjęli uchwały: w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r. i w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2014.Treści uchwał wraz z uzasadnieniem opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.powiatlwowecki.pl
Kolejna Sesja odbędzie się 28 marca 2014 roku.
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional