DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami :
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16

Lp.

NAZWA DRUKU

Format
pliku

     

1.

Oświadczenie sołtysa o użytkowaniu przez zstępnego osoby uprawnionej działki gruntu dożywotniego użytkowania

2.

 Wniosek o dzierżawę nieruchomości

3.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

4.

Wniosek o sprzedaż nieruchomości

5.

wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

6.

oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

7.

Wniosek o pozyskanie drzew w lesie

8.

Wniosek o zwrot działki stanowiącej działkę dożywotnią zmarłych rodziców/dziadków  
9.
Wniosek o zwrot gruntu pod zabudowaniami
10. Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
11. Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów
12.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów
13. Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
14. Wniosek o dofinansowanie kosztów demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest i pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego.
15. Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działki nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności SP oraz że nie została wydana decyzja w myśl ustawy o lasach
16.
Wniosek o wydanie zaświadczenia (4 miesiące)
17. Wniosek o wydanie zaświadczenia uzasadniony szczególną potrzebą (1 miesiąc)
18. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
Turystyka
 

 


Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional