Współpraca Powiatu Lwóweckiego z Miastem Frydlant
Współpraca Powiatu Lwóweckiego z Miastem Frydlant
 
 
 
         Powiat Lwówecki od wielu lat współpracuje z czeskim Miastem Frydlant. W bieżącym roku wraz z partnerem czeskim realizujemy projekt pn. „Polsko – czeskie ścieżki historyczne obszaru pogranicza”, nr PL.3.22/3.3.01/12.03327. Celem projektu jest rozwój turystyki rozumiany jako maksymalne wykorzystanie bogatych walorów przyrodniczych, geograficznych, historycznych i turystycznych przy równoczesnym tworzeniu jak najlepszych warunków materialnych i organizacyjnych dla rozwoju funkcji turystyczno-wypoczynkowych regionu. Jak również zwiększenie wiedzy wśród turystów o historii obszaru pograniczna, Euroregionie Nysa i Powiecie Lwóweckim, poprzez akcję promocyjną, wydawnictwo oraz film edukacyjny o pobycie Napoleona we Lwówku Śląskim i bitwie pod Lwówkiem.
 
        W ramach powyższego Projektu w dniu 28.06.2013r. wydano 3000 egz. publikacji na temat „Wojen napoleońskich”, i „Wojny 30 –letniej” na terenie Powiatu Lwóweckiego
i Mikroregionu Frydlanckiego. Powyższa publikacja jest dostępna na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury i poznawania bogatej historii obszaru naszego pogranicza Polsko – Czeskiego.