Powiat Leipziger Land
Powiat Leipziger Land (Niemcy)
 

    25 maja 2005 roku w Bornie w Niemczech doszło do podpisania Porozumienia o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Powiatem Lwóweckim reprezentowanym przez Starostę Henryka Kuleszę a Powiatem Leipziger Land, w imieniu którego występowała Starosta Petra Köpping. Powiat Leipziger Land leży w Saksonii, liczy 150 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi 13 miast oraz 11 gmin. Stolicą powiatu jest miasto Borna.