DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Podpisanie umowy na rewitalizację internatu ZSET w Rakowicach Wielkich
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16


We wtorek, 25 czerwca 2019 roku w świetlicy internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich doszło do podpisania umowy na przebudowę budynku internatu na potrzeby szkoły i internatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to pierwszy etap z całego projektu pn.: „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich”.

Umowę podpisywali: Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki i Zenon Zatchiej, członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego, a z ramienia wykonawcy Pan Tomasz Gluza, właściciel grupy MTG. W podpisaniu umowy uczestniczyli także: Józef Stanisław Mrówka – członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego, nie zabrakło władz rakowickiej szkoły w osobach Pana Dyrektora Jana Czyczerskiego i Zastępcy Pana Marka Łukasika oraz osób wchodzących w skład zespołu, który będzie nadzorowała przebieg inwestycji: Pana Dawida Kopeć – Naczelnika Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji oraz Pani Alicji Kołomyjskiej – Inspektora ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w lwóweckim starostwie.

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową, remontem i zmianą funkcji pomieszczeń budynku Internatu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. Budynek ma 3 kondygnacje i powierzchnię użytkową ok. 1300 m2.

Roboty obejmują m.in. wykonanie termomodernizacji obiektu, polegającej na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z dociepleniem, zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania dojść do budynku, schodów zewnętrznych z podjazdem dla niepełnosprawnych i chodnikiem.

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych ze zmianą funkcji części pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne: gastronomiczną, informatyczną, hotelarską, salę wykładową, pokoje o charakterze hotelowym i o charakterze schroniskowym pełniące funkcje szkoleniową dla klas hotelarskich, aneksy kuchenne, pomieszczenia higieniczno- sanitarne.

Wartość umowy wynosi 4.578.240,00zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: RPDS.06.03.01-02-0015/17 pn. „Rewitalizacja budynku Internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Rakowicach Wielkich” współfinansowanego ze środków EFFR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.1. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów –OSI.

Artykuł cytowany za: https://lwowecki.info/
zdjęcie: Lwówecki.info


 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional