Jednostki Organizacyjne
 

Powiatowe Centrum Zdrowia

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim

 

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Lwówku Śląskim,
w skład wchodzą:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śląskim
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim
  • Powiatowe Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim
 

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Ślaskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Ślaskim

 

Dom Pomocy Społecznej w Mirsku

 

Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łupkach

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "HALNY" w Kamieniu

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śl.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lwówku Śląski