KOMISJE - posiedzenia

KOMISJA

TERMIN

TEMAT

GODZINA

Komisja Finansów        i Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich 

17.06.2020r.

środa

1.Opiniowanie materiałów na sesję.

2.Raport o stanie powiatu.

3.Realizacja wykonania budżetu Powiatu Lwóweckiego  za rok 2019.

 

12.00

posiedzenie zdalne

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego

18.06.2020r.

czwartek

1.Opiniowanie materiałów na sesję.

2.Informacja dot. bieżącej działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

3.Raport o stanie powiatu.

4.Analiza wykonania budżetu powiatu za 2019r.

10.00

posiedzenie zdalne

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Strategii i Promocji Powiatu

18.06.2020r.

czwartek

1.Opiniowanie materiałów na sesję.

2. Analiza propozycji szkół powiatowych w kontekście oferowanych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2020/2021 oraz promocji tych placówek.

3.Raport o stanie powiatu.

 

13.30

posiedzenie zdalne