DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Sprawozdanie z IV sesji Rady Powiatu Lwóweckiego
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
           W dniu 28 grudnia 2018 roku odbyła się IV sesja Rady Powiatu Lwóweckiego, poświęcona przede wszystkim sprawom budżetu Powiatu Lwóweckiego na rok 2019.
 
Prezentację budżetu przedstawił skarbnik Bogdan Jurczak. Budżet Powiatu przygotowany został z założeniem zagospodarowania nadwyżki w kwocie 3170 349 złotych niezbędnej do spłat zobowiązań dłużnych wcześniej zaciągniętych.  Dochody bieżące są wyższe o 3,3% w porównaniu do początku 2018 roku, dochody majątkowe stanowią 66,3% względem dochodów z początku 2018 roku. Wydatki bieżące rosną również o 3,3% w stosunku do początku roku 2018, wydatki majątkowe stanowią 31,7% w stosunku do wydatków planowanych na rok 2018. W przypadku dochodów Powiatu głównym wpływem jest subwencja ogólna, która stanowi 45,8% całości dochodów. W 2019 roku nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań, całkowita spłata obecnego długu planowana jest na 2025 rok. Budżet Powiatu Lwóweckiego wraz z wieloletnią prognozą finansową uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Zarządu Rady Powiatu i wszystkich Komisji Rady. Przedstawiona autopoprawka do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego została pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie Komisje Rady.
 

            Oprócz przyjęcia uchwał budżetowych, uchwalony został plan pracy Rady i Komisji na 2019 rok, podjęto również uchwałę dotyczącą realizacji zadań z zakresu przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
 

           Podczas tej sesji podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten jest dostępny w załączniku do treści tego artykułu.
Pliki powiązane z artykułem:
Strategia Rozwoju Sudety 2030_kolor.pdf (124)
Galerie powiązane z artykułem:
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional