DE
EN
PL
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

email: sekretariat@powiatlwowecki.pl
Tel. +48 (0)75 782 36 50         Fax. +48 (0)75 782 36 54
Godziny pracy: Poniedziałek 8.00 - 16.00
  Wtorek - Piątek 7.30 - 15.30
 Wydział Komunikacji Poniedziałek 8.30 - 15.30
 (obsługa klientów) Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

SILNY WIATR - ZALECENIA DLA LUDNOŚCI
A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
W przypadku ostrzeżenia przed silnym wiatrem zaleca się :

1.Obserwować zmiany pogody i śledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.

2.Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe.Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów okien wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr.

3.Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.

4.Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.

5.Ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie mieszkań lub miejsca pobytu, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.

6.Sprawdzić miejsce pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

7.Pływając po akwenach jak najszybciej zawinąć do najbliższej przystani lub przybić do brzegu i zacumować jednostkę.

8.Podróżując samochodem zachować szczególną ostrożność wyjeżdżając z terenu zabudowanego i z lasu na otwartą przestrzeń.

9.W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własna rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.

10.Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą.
 
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional